Общи условия за ползване

Всеки потребител се ползва с всички права, предвидени в Закона за защита на потребителите и подзаконовите нормативни и ненормативни актове по неговото прилагане.

Ленард47 ЕООД гарантира на всеки свой клиент добросъвестно отношение, като предлага  възможно най-качествените продукти на пазара в този пазарен дял.